Những điều cần lưu ý sau khi thi đậu quốc tịch Mỹ

Ngay sau khi thi xong, thường thì chúng ta sẽ được biết kết quả ngay là mình đậu hay không.

Nhân viên sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ bắt tay và chúc mừng chúng ta đã thi đậu Quốc Tịch và họ sẽ đưa giấy xác nhận chúng ta đã hoàn tất phần phỏng vấn.  Đôi khi quý vị có thể được tuyên thệ và nhận bằng Công Dân Mỹ trong cùng ngày thi,  nhưng thông thường là khoảng vài tháng sau.

Chờ thư mời đi tuyên thệ

Việc còn lại là chúng ta về nhà chờ giấy mời đi tuyên thệ nhận bằng Quốc Tịch để chính thức được trở thành công dân Mỹ. 

Xin lưu ý, mặc dù đã đậu phỏng vấn, đã được chúc mừng, hồ sơ N-400 đã được approved, chúng ta vẫn chưa phải là công dân Mỹ.

Chúng ta chỉ được trở thành công dân Mỹ SAU KHI chúng ta TUYÊN THỆ TRUNG THÀNH VỚI NƯỚC MỸ trước mặt nhân viên Sở Di Trú trong ngày tuyên thệ nhập tịch.  Đây là thủ tục pháp định của Hoa Kỳ.   Ngay trước giờ phút đó, chúng ta vẫn còn là Thường Trú Nhân, chưa hẵn là Công Dân Mỹ. Cho đến lúc chúng ta chính thức cầm được cái bằng Quốc Tịch trên tay, chúng ta mới được xưng mình là “U.S. Citizen”.

Trung bình từ ngày thi đậu đến lúc nhận được bằng quốc tịch khoảng 2-3 tháng (cá biệt có thể mất đến gần 1 năm).  Sở Di Trú sẽ gửi thư mời đi tuyên thệ, thư này là mẩu N-445, chính thức mời chúng ta đi nhận bằng quốc tịch Mỹ.  Trong thư N-445 này, những câu hỏi quan trọng quý vị nên đọc kỹ và trả lời, ký tên vào buổi sáng ngày tuyên thệ.  Đây là luật Di Trú  đòi hỏi, nên quý vị nhớ cẩn thận làm cho kỹ.  Đừng tẩy xóa, gạch bỏ hay làm dơ rách, thất lạc lá thư N-445 này.

Trong thời gian chờ đợi tới ngày Tuyên Thệ nhận bằng Công Dân Mỹ, tôi thật tình khuyên quý vị : cẩn thận trong cuộc sống và đừng đi ra nước ngoài nếu không thực sự cần thiết, hãy ở lại nước Mỹ cho đến sau ngày tuyên thệ nhận bằng Quốc Tịch.

Lý do là trong thời gian này, sau ngày thi quốc tịch, dù quý vị đã đậu phỏng vấn, quý vị vẫn còn đang là thường trú nhân, với thẻ xanh, chưa chính thức là công dân Mỹ (US Citizen). 
Quý vị vẫn còn bị ràng buộc bởi luật di trú dành cho người mang thẻ xanh (greencard holder). Nếu không cẩn thận, sẽ bị rắc rối với sở Di Trú, và từ đó, họ có thể từ chối cấp cho mình bằng Quốc Tịch Mỹ.

Ví dụ như : Say rượu lái xe, ẩu đả đánh nhau, trộm cắp, hút cần sa, cờ bạc phi pháp, v.v…là những tội có thể bị sở Di Trú từ chối cấp bằng Quốc Tịch, dù đã đậu phỏng vấn.

Nếu chúng ta phải đi ra nước ngoài (như là về Việt Nam) trong lúc đang chờ ngày tuyên thệ và lấy bằng Quốc Tịch Mỹ,  thì nên rất cẩn thận dặn kỹ người nhà thông báo cho mình ngay khi nhận được giấy tuyên thệ từ sở Di Trú Hoa Kỳ.  Sau đó, lập tức trở về Hoa Kỳ ngay để kịp ngày tuyên thệ nhận bằng công dân Mỹ. 

Nếu chúng ta quên hay không thể đi nhận bằng được vì bất cứ lý do gì, thì chúng ta phải hồi âm bằng thư với Sở Di Trú ngay khi có thể (as soon as possible). 

Thư hồi âm cho sở Di Trú phải được gửi bằng thư bảo đảm (Certified mail) để chắc chắn không bị thất lạc, và có bằng chứng là mình có gửi thư này, để tương lai dễ dàng trưng ra làm bằng chứng khi cần khiếu nại, nếu có.

Trong thư hồi âm nhớ ghi rõ lý do chính đáng và xin Sở Di Trú cho một ngày khác để đến nhận bằng Quốc Tịch Mỹ.  Thư phải viết bằng tiếng Anh và gửi về cho Sở Di Trú có địa chỉ in trong thư mời N-445 đi Tuyên Thệ của Sở Di Trú.  Nếu không có thì gửi về văn phòng Di Trú gần địa phương mình cư ngụ để thông báo.  Văn phòng di trú địa phương là nơi mình đi lăn tay trước khi đi phỏng vấn nhập tịch.

Nếu vì bất cứ lý do gì mà chúng ta quên không trả lời thư, hay không đi dự lễ lấy bằng Quốc Tịch, thì sở Di trú sẽ gửi một thư nữa để nhắc nhở.  Sau lần gửi thư nhắc nhở này mà chúng ta vẫn không hồi âm hay không đi dự buổi lễ nhận bằng, thì sở Di Trú sẽ bác bỏ hồ sơ của chúng ta, và chúng ta sẽ không được trở thành công dân Mỹ. 

Xin quý vị lưu ý các điều kể trên, để không phải mất thời gian và tiền bạc nộp đơn xin trở lại.  Và lần sau chưa chắc đã dễ dàng như lần đầu.

Điền những câu hỏi trước lúc tuyên thệ

Trong lá thư N-445 (mời đi Tuyên Thệ nhận bằng) gửi về, có đính kèm một lá thư với nhiều câu hỏi, gọi là Questionaire.  Tờ thư này chính phủ yêu cầu chúng ta điền và ký tên vào trong ngày chúng ta được tuyên thệ, nhưng phải làm TRƯỚC KHI tuyên thệ nhận bằng.

Nghĩa là sáng ngày hôm đó, chúng ta sẽ đánh dấu trả lời vào các câu hỏi của sở Di Trú trên mẩu thư N-445 và điền ngày rồi ký tên.  Khi đến nơi cửa tiếp tân của buổi lễ tuyên thệ, chúng ta phải sẵn sàng tờ thư này để nộp, trước khi được vào bên trong.  Nếu quên không điền trước ở nhà, chúng ta sẽ bị mời qua một bên để điền cho xong và ký tên trước , mới được vào lễ tuyên thệ.  Do vậy, quý vị nhớ chuẩn bị trước cho kỹ lưỡng lá thư N-445 này, và đừng đánh mất.

Thẻ xanh cũ

Khi đi tuyên thệ, nhớ ăn mặc chỉnh tề và mang theo thẻ xanh của mình để giao nộp lại cho Sở Di Trú.  Từ sau khi nhận được bằng Quốc Tịch Mỹ, chúng ta sẽ là công dân Mỹ, không còn là thường trú nhân nữa, nên không cần đến thẻ xanh.  Do đó, chính phủ yêu cầu chúng ta giao nộp lại, để tránh việc thẻ xanh của chúng ta bị sữ dụng vào những việc bất hợp pháp.  Quý vị cũng nên giao lại cho Sở Di Trú nếu thẻ xanh còn hạn, để bảo vệ cho chính quý vị.  Nếu quý vị giữ lại, chẳng may bị thất lạc, nếu ai tìm được, họ có thể sữ dụng một cách phi pháp với danh tánh của quý vị trên đó, ngày sanh, tên họ…thì sẽ rắc rối cho quý vị rất nhiều.

Nếu quý vị để quên không mang theo thẻ xanh: Sở Di trú có thể làm khó quý vị bằng cách từ chối không cho quý vị tuyên thệ nhận bằng Quốc Tịch ngày hôm đó mà phải trở về nhà chờ họ gửi thư mời ngày khác.

Nếu gặp may, quý vị có thể sẽ được vào tuyên thệ nhận bằng, nhưng sẽ phải ký một giấy hữu thệ (Sworn Affidavit) hứa là sẽ về gửi ngay cái thẻ xanh cũ cho Sở Di Trú, ngay sau ngày tuyên thệ.

Nếu quý vị làm mất thẻ xanh ngay trước ngày tuyên thệ, thì Sở Di Trú yêu cầu phải có biên bản của cảnh sát địa phương , nơi quý vị đánh rớt hay bị mất cắp.  Biên bản của cảnh sát (bản gốc, không được copy) cần phải mang theo lúc tuyên thệ, để trình ra cho Sở Di Trú và Sở Di Trú cũng sẽ yêu cầu chúng ta ký một giấy hữu thệ (Sworn Affidavit) là chúng ta thực sự bị mất cắp hoặc đánh rơi thất lạc.  Trong tương lai, nếu được tìm thấy lại thẻ xanh cũ, chúng ta có nhiệm vụ giao nộp  lại ngay cho sở Di Trú.  Nếu không làm đúng lời hứa, chúng ta sẽ vi phạm luật Liên Bang. 

Có một số quý vị đã cố tình cất giấu thẻ xanh để làm kỷ niệm, hay vì một lý do nào đó không chịu giao trả cho Sở Di Trú, xin quý vị nên lưu ý điều này.  Để bảo đảm an toàn danh tính của mình không bị người khác đánh cắp, hay không muốn rắc rối với sở Di Trú, nên trao trả lại thẻ xanh cho sở Di Trú Hoa Kỳ, một khi đã thành công dân Mỹ.

Kiểm tra bằng Quốc Tịch của mình thật kỹ

Sau khi nhận được bằng Quốc Tịch Mỹ trên tay, chúng ta phải xem xét thật kỹ lưỡng chi tiết cá nhân của mình.  Nếu quý vị lớn tuổi, nên nhờ người thân đi kèm hôm đó xem xét dùm mình.  Có nhiều người quá vui mừng, nên không xem kỹ.  Về đến nhà mới thấy tên họ bị ghi sai, tên thành họ, họ thành tên, hoặc ngày tháng năm sinh bị đánh máy trật, v.v… thì sẽ rất mất công để khiếu nại và sửa lại.

Vì lẽ đó mà chúng ta phải kiểm tra bằng Quốc Tịch Mỹ thật kỹ.  Nếu thấy có sai sót thì khiếu nại ngay trong ngày hôm đó, và việc sửa lại cho đúng ngay hôm đó sẽ rất dễ dàng.

Điều này rất quan trọng mà ít người lưu ý :  Từ hôm đó trở đi, chúng ta chính thức là công dân MỸ và tất cả các giấy tờ liên quan đến cuộc sống của chúng ta về sau sẽ dựa theo cái bằng Quốc Tịch đó để điều chỉnh cho hợp pháp. 

Nếu vì sơ ý, chúng ta không thấy sự sai sót.  Đến khi về nhà, đi đổi bằng lái xe, đổi thẻ An Sinh Xã Hội (Social Security card), đổi tên ở chỗ làm, ở nhà băng, in lại chi phiếu cá nhân, v.v… thì lúc đó mới vỡ lỡ ra là tên họ , ngày sanh bị in sai in thiếu.    Nhiều quý vị lúc đó cảm thấy mệt mỏi, sợ mất công lên sở Di Trú khiếu nại, đành chấp nhận “kệ nó” chắc không sao, và bằng lòng sữ dụng tên họ bị in sai in trật.  

Nhiều năm sau thì việc in sai tên họ này mới trở thành vấn nạn và việc  chỉnh sửa sẽ rất khó khăn và tốn kém.  Muốn xin lại một bằng Quốc Tịch mới hay sửa sai chỉnh lại tên họ trên bằng Quốc Tịch, chúng ta phải đóng lệ phí lên đến cả 5-6 trăm đô la Mỹ và mất cả năm trời mới có lại cái mới.  Bằng Quốc Tịch Mỹ rất quan trọng trong việc nhận trợ cấp xã hội, nhận lương hưu, tiền phúc lợi từ các quỹ bảo hiểm hay tiền phúc lợi của người phối ngẫu, v.v…Nếu bằng Quốc Tịch bị in sai, thì rất khó chứng minh danh tánh của mình để được hưởng những phúc lợi như đã nói.

Cập nhật thẻ An sinh xã hội – Social Security Card.

Tuy chúng ta đã trở thành công dân Mỹ sau khi nhận bằng quốc tịch, dữ liệu trên hệ thống máy tính của Sở An Sinh Xã Hội không tự động cập nhật tình trạng Di Trú của chúng ta từ dạng Green Card Holder (Thẻ Xanh) qua tình trạng Công Dân Mỹ (US Citizen).  Do đó, chúng ta cần tự mình đến tận sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration )  để xin xin cấp lại thẻ Social Security Card của công dân Mỹ, kiểu in hơi khác 1 chút so với loại cũ của người mang thẻ xanh, và quan trọng hơn là cập nhật tình trạng di trú trên hệ thống máy tính của Sở An Sinh Xã Hội. Nếu không làm như vậy, mỗi khi cần nộp hồ sơ gì đó mà cần phải khai tình trạng di trú, họ kiểm tra bằng số An Sinh Xã Hội của quí vị sẽ không thấy là quí vị đã có quốc tịch, và khi đó quí vị sẽ cần phải nộp kèm bằng quốc tịch hoặc passport Mỹ để chứng minh là quý vị đã có quốc tịch Mỹ. Việc này tuy không phải là khó khăn gì, nhưng thêm rườm rà và có thể gây ra chậm trễ cho công việc của quý vị. Cập nhật thẻ anh sinh xã hội chỉ cần làm một lần là sử dụng cả đời, tại sao chúng ta lại không dành chút thời gian làm cho xong?

Thông thường, Sở Di Trú cần vài ngày để cập nhật trong hệ thống điện toán tình trạng di trú mới của Công Dân Mỹ, do đó chúng ta nên đợi vài ngày sau rồi hãy đi xin thẻ Social mới.  Quý vị nên tìm hiểu văn phòng Social Security Adminstration nơi địa phương mình đang sinh sống để biết mà đến.  Có thể hỏi bạn bè người thân hàng xóm, hay tìm trên Google, hay vào thư viện.

Xin phép nhắc quý vị nào có thay đổi tên khi đậu quốc tịch:  Quý vị phải đi đổi thẻ An Sinh Xã Hội và bằng lái xe càng sớm càng tốt.  Vì từ giờ trở đi, tên chính thức trên giấy tờ của quý vị là tên mới, không còn là tên cũ nữa.  Do đó, chúng ta nên đổi tên trên tất cả các giấy tờ có liên hệ đến tên cũ, chuyển qua thành tên mới, càng sớm càng tốt.  Tôi nhận thấy nhiều rất nhiều quý vị, khi đậu quốc tịch xong, mừng quá   nên không để ý, không cập nhật tên họ trên bằng lái, social, nhà băng, check book, thẻ credit card , v.v… hay là có quá nhiều thứ phải đi đổi nên “làm biếng”…đến vài năm sau lúc nhớ ra và rảnh rỗi, thì lúc đó lại tìm không ra cái bằng quốc tịch Mỹ, lúc đó mới thành vấn đề lớn, và  vô cùng tốn kém để xin lại bằng quốc tịch Mỹ cùng với tờ giấy đổi tên…

Khi được cấp thẻ Social Security card mới, chúng ta cũng nên cẩn thận kiểm tra tên họ và số An Sinh Xã Hội của mình trên thẻ mới xem có đúng không.  Nếu đúng hết rồi thì hủy ngay cái thẻ cũ, để không ai có thể sữ dụng được.  Tôi đã chứng kiến nhiều quý vị, trong tay có đến 2 – 3 cái thẻ Social Security mà không biết để làm gì?

Một điều quan trọng xin lưu ý tất cả mọi người, kể cả chưa là Công Dân Mỹ: từ giờ trở đi, không được ép nhựa thẻ Social nữa, trên thẻ có ghi rõ điều này.  Lý do là nếu quý vị cần phải trình thẻ này ra cho các cơ quan phúc lợi như Sở Xã Hội, hay trình ra cho Nha Lộ Vận DMV , mà thẻ bị ép nhựa bọc plastic, thì sẽ bị bất hợp lệ, và họ sẽ  bắt mình đi xin lại cái thẻ mới.

Trên đây là một vài điều lưu ý dành cho quý vị vừa thi đậu quốc tịch Mỹ, mong rằng nó sẽ hữu ích.

Nguồn: Internet (nhiều nơi đăng cùng nội dung nên không biết tác giả thật sự là ai)
Biên tập, chỉnh sửa và bổ sung: Nguoi Viet Cali
Bài viết này đã được viết lại gần như toàn bộ, xin ghi rõ nguồn nếu có sao chép đi nơi khác. Xin cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *