Phiếu Điểm Danh

Đây là phiếu điểm danh cho mỗi buổi học trên Zoom.

Tại sao phải điểm danh?

Do số lượng học viên của mỗi buổi học liên tục thay đổi. Có nhiều bạn đăng ký lớp học nhưng không tham gia. Có bạn thì luân chuyển giữa các lớp khác nhau. Để chuẩn bị cho một buổi học hiệu quả, mình cần phải ước lượng được số học viên của mỗi buổi học là bao nhiêu người để sắp xếp chương trình phù hợp, sao cho đủ thời gian để bạn nào cũng có cơ hội được trả bài. Ngoài ra, việc điểm danh còn để xem bạn có còn theo học hay không. Những bạn không điểm danh trong một thời gian dài sẽ được xem như là không còn theo học và mình sẽ không gửi email mời các bạn này tham gia buổi học nữa.

Nếu tôi không điểm danh thì sao?

Như đã nói, form điểm danh này để mình xác định ai còn theo học, và ai không còn theo học. Do đó, bạn nào không điểm danh trên 4 tuần liên tiếp sẽ mặc nhiên được xem như là đã nghỉ học và mình sẽ không gửi email thông báo giờ học cho những bạn này nữa.

Nếu tôi điểm danh mà không tham gia buổi học thì sao?

Sẽ không sao cả, nhưng bạn nên hạn chế làm điều này để việc sắp xếp chương trình của mình đạt hiệu quả cao nhất. Nếu có quá nhiều lượt đăng ký ảo thì buổi học sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến do lượng học viên tham gia lớp quá thấp so với kế hoạch, làm ảnh hưởng đến các học viên khác.

Tôi có cần phải điền vào phiếu này nhiều lần?

Bạn sẽ cần điểm danh một lần trước mỗi buổi học, nhưng không sớm hơn 2 ngày trước buổi học. Tức là nếu như bạn học lớp tối thứ Tư, bạn sẽ cần điểm danh vào Thứ Hai, hoặc Thứ Ba. Nếu bạn học lớp thứ Bảy, bạn cần điểm danh vào Thứ Năm hoặc Thứ Sáu. Nếu bạn điểm danh quá sớm, thông tin điểm danh của bạn có thể bị lạc mất (kiểu như bạn học lớp ngày Thứ Bảy mà điểm danh vào ngày Thứ Hai là không được).

Xin điền đầy đủ thông tin vào Form dưới đây và bấm vào nút Submit (Gửi)