Kết quả thi quốc tịch có dấu check vào ô “A decision cannot be made…”

Trong khoảng vài năm gần đây, rất nhiều người sau khi thi đậu quốc tịch Mỹ xong thì nhận được tờ giấy kết quả thi có dấu check vào ô “You passed the English test and the U.S. history and government test” (nghĩa là bạn đã thi đậu cả 2 phần English Test và Civics Test), nhưng lại kèm thêm dấu check vào ô “A decision cannot be made yet about your application” (USCIS chưa thể đưa ra quyết định cho hồ sơ N400 của bạn). Vậy điều này có nghĩa là gì?

Thông thường, khi kết quả thi có dấu check vào ô “You passed the English test and the U.S. history and government test” nghĩa là bạn đã thi đậu. Tuy nhiên, đôi khi USCIS cần xác minh thêm thông tin gì đó liên quan đến hồ sơ nhập tịch của bạn và cần thêm thời gian, khi đó họ sẽ đánh dấu vào ô “A decision cannot be made…”

Đa số trường hợp sau vài tuần hoặc vài tháng, bạn sẽ nhận được giấy tuyên thệ. Cá biệt, có trường hợp ghi nhận mất đến gần 10 tháng sau khi thi đậu mới có giấy tuyên thệ. Do đó, khi nhận kết quả thi có dấu check như trên, bạn cứ kiên nhẫn chờ đợi và đừng lo lắng gì cả.

Có một vài trường hợp, USCIS sẽ gửi thư kèm Form N-14 để yêu cầu bạn nộp bổ sung giấy tờ. Khi đó, bạn chỉ cần đọc kỹ hướng dẫn và gửi bổ sung các giấy tờ được yêu cầu. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, USCIS sẽ gửi giấy mời tuyên thệ trong vài tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *