Tìm dân biểu (representative) theo địa chỉ nhà của bạn

Deputy Admin Melroy Meets with German Aerospace Representatives (NHQ202203310004)

Trang web này được tạo ra để giúp quý vị tra cứu họ tên của người dân biểu (representative – còn gọi là dân cử Hạ viện hay hạ nghị sĩ) đại diện cho khu vực mà quý vị đang sinh sống.

Xin vui lòng gõ địa chỉ đầy đủ của quý vị vào ô “Địa chỉ” bên dưới và bấm nút “Tìm”

Chúng tôi cam kết không lưu trữ địa chỉ của quý vị và/hoặc chia sẻ thông tin đó cho bất kỳ ai khác. Địa chỉ của quý vị chỉ được gửi đến máy chủ của Google nhằm mục đích tra cứu xem địa chỉ đó thuộc khu vực nào, và dân biểu là ai.

 Lưu ý:     

  • Khi gõ địa chỉ, xin vui lòng gõ đầy đủ số nhà + tên đường + tên thành phố + tên tiểu bang + zip code (có thể có khoặc không có dấu phảy ngăn cách giữa các thành phần. Chữ hoa hoặc chữ thường đều được).
    Thí dụ: 9435 Elk Grove Blvd, Elk Grove, CA 95624.
  • Quý vị có thể sẽ thấy các địa chỉ mà quý vị đã gõ tự động hiện ra khi bấm vào khung địa chỉ. Điều này là do trình duyệt tự lưu lại trên máy của của quý vị (chứ không phải trên máy chủ do chúng tôi quản lý).    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *