McCarthy Không Còn Là Chủ Tịch Hạ Viện – Cập Nhật Đáp Án Câu 47

Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật thì Kevin McCarthy đã bị bỏ phiếu cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hạ viện và trở thành Chủ tịch Hạ viện đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ bị bãi nhiệm. Hiện tại, ông McHenry sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hạ viện tạm thời (không phải Speaker of the House mà được gọi là “speaker pro tempore”).

Theo hướng dẫn từ USCIS, hiện tại, bạn có thể trả lời đáp án câu 47 bằng một trong các đáp án dưới đây (chọn một trong 3 đáp án bên dưới):

47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?

  • Kevin McCarthy
  • Patrick McHenry
  • We do not have one. (Chúng ta không có Chủ tịch Hạ viện)

Hiện tại Hạ viện vẫn đang làm việc và có lẽ sẽ bầu ra một ứng viên mới trong tương lai gần. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sớm nhất có thể. Xin thường xuyên theo dõi thông tin từ websites, Facebook Page/Groups hoặc kênh YouTube của chúng tôi để kịp thời cập nhật những sự thay đổi sắp tới.

Websites:

YouTube:

Facebook Page & Groups:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *