Tài liệu song ngữ 100 câu quốc tịch Mỹ (pdf)

US flag. 50-Gun Salute to the Nation

Đây là 100 Câu hỏi kiến thức công dân (Civics Questions), phiên bản mới nhất (và được cập nhật liên tục nếu có sự thay đổi), thường được gọi là 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ, thuộc phần Civics Test cho kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ.

Tài liệu được biên soạn song ngữ Anh – Việt để bà con không giỏi tiếng Anh vẫn có thể học được. Đây là tài liệu dạng văn bản (pdf) để bà con có thể xem trực tiếp hoặc tải về để in ra. Nếu muốn xem tài liệu dạng video, xin vui lòng bấm vào đây.

Tài liệu được biên soạn song ngữ Anh – Việt, font chữ to, rõ ràng, dễ đọc, và có cung cấp đáp án dành cho tất cả 50 tiểu bang, cũng như có gợi ý đáp án dễ học ở mỗi câu hỏi cho bà con.

Khi có sự thay đổi đáp án các câu hỏi (do bầu cử hoặc các viên chức từ chức/qua đời trong nhiệm kỳ), chúng tôi sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất. Nếu phát hiện có đáp án chưa cập nhật, xin vui lòng thông báo qua địa chỉ email vietinca.com@gmail.com. Xin cám ơn bà con.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối cùng vào ngày 11 tháng 5 năm 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *