Tài Liệu 100 Câu Quốc Tịch Mỹ

Đây là 100 Câu hỏi kiến thức công dân (Civics Questions), phiên bản mới nhất (và được cập nhật liên tục nếu có sự thay đổi), thường được gọi là 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ, thuộc phần Civics Test cho kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ.

Tài liệu được biên soạn song ngữ Anh – Việt để bà con không giỏi tiếng Anh vẫn có thể học được. Chúng tôi cung cấp miễn phí tài liệu cả dạng video và dạng văn bản (ở cuối trang).

Tài liệu dạng video sẽ được chia ra làm 10 videos. Các câu hỏi trong mỗi video được giải thích và cung cấp từ khóa, cùng các mẹo nhận diện câu hỏi và nhớ đáp án nhằm giúp các bạn dễ học, dễ nhớ, không nhầm lẫn, và không quên (ngay cả các bạn kém Anh văn cũng có thể học được.

Do những phần đầu tiên mình chưa làm phiên bản 2021 nên dùng tạm video của phiên bản 2020. Mình sẽ update dần dần khi làm xong các video phiên bản 2021.

Cuối trang là tài liệu dạng văn bản dành cho bà con thích in ra để tự học. Tài liệu được biên soạn song ngữ Anh – Việt, font chữ to, rõ ràng, dễ đọc, và có cung cấp đáp án dành cho tất cả 50 tiểu bang, cũng như có gợi ý đáp án dễ học ở mỗi câu hỏi cho bà con.

Bà con có thể download từng trang tài liệu dưới dạng file ảnh, hoặc cũng có thể tải toàn bộ tài liệu dưới dạng file PDF (bên dưới). Mình khuyến khích bà con dùng dạng file PDF vì chất lượng hình ảnh tốt hơn (chữ rõ ràng hơn)

TÀI LIỆU DẠNG VĂN BẢN (PDF) ĐỂ BÀ CON IN RA HỌC

TÀI LIỆU DẠNG FILE HÌNH ĐỂ BÀ CON IN RA HỌC

NẾU BẠN CẢM THẤY CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI LÀ HỮU ÍCH, VÀ BẠN CÓ NHÃ Ý DONATE, XIN BẤM VÀO NÚT DONATE BÊN DƯỚI. XIN CẢM ƠN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *