Tổng hợp các video song ngữ phần Civics Test (100 Câu lịch sử)

CẬP NHẬT LẦN CUỐI NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2023

TRANG NÀY CHỈ GIỚI THIỆU CÁC VIDEO TRÌNH BÀY SONG NGỮ ANH – VIỆT. NẾU BẠN MUỐN XEM CÁC VIDEO TRÌNH BÀY 100% BẰNG TIẾNG ANH XIN BẤM VÀO ĐÂY.

100 CÂU QUỐC TỊCH 2023 PHIÊN BẢN CHUNG CHO 50 TIỂU BANG (KHÔNG QUẢNG CÁO GIỮA VIDEO):

100 CÂU QUỐC TỊCH 2023 PHIÊN BẢN CHUNG CHO 50 TIỂU BANG (KHÔNG QUẢNG CÁO GIỮA VIDEO) – PHẦN 1 (CÂU 1-20):

100 CÂU QUỐC TỊCH 2023 PHIÊN BẢN CHUNG CHO 50 TIỂU BANG – PHẦN 2 (CÂU 21-40):

100 CÂU QUỐC TỊCH 2023 PHIÊN BẢN CHUNG CHO 50 TIỂU BANG (KHÔNG QUẢNG CÁO GIỮA VIDEO) – PHẦN 3 (CÂU 41-60):

100 CÂU QUỐC TỊCH 2023 PHIÊN BẢN CHUNG CHO 50 TIỂU BANG (KHÔNG QUẢNG CÁO GIỮA VIDEO) – PHẦN 4 (CÂU 61-80):

100 CÂU QUỐC TỊCH 2023 PHIÊN BẢN CHUNG CHO 50 TIỂU BANG (KHÔNG QUẢNG CÁO GIỮA VIDEO) – PHẦN 5 (CÂU 81-100):

(SẼ TIẾP TỤC CẬP NHẬT KHI CÓ THÊM VIDEO MỚI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *