100 CÂU QUỐC TỊCH MỸ 2023 THỜI GIAN CHỜ DÀI (ENGLISH ONLY)

Đây là seri videos 100 câu quốc tịch Mỹ 2023, phiên bản có thời gian chờ giữa câu hỏi và câu trả lời dài, phù hợp cho quý vị chưa thuộc bài kỹ, hoặc suy nghĩ chậm và cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ sau khi nghe câu hỏi.

Các video trong seri này chỉ có tiếng Anh (không thuyết minh/ phụ đề tiếng Việt)

100 CÂU HỎI THI QUỐC TỊCH MỸ 2023 THEO ĐÚNG THỨ TỰ

100 CÂU HỎI THI QUỐC TỊCH MỸ 2023 THỨ TỰ NGẪU NHIÊN, PHIÊN BẢN 1

100 CÂU HỎI THI QUỐC TỊCH MỸ 2023 THỨ TỰ NGẪU NHIÊN, PHIÊN BẢN 2

100 CÂU HỎI THI QUỐC TỊCH MỸ 2023 THỨ TỰ NGẪU NHIÊN, PHIÊN BẢN 3

SẼ CẬP NHẬT KHI CÓ THÊM VIDEO MỚI…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *