Tổng hợp các video Civics Test (100 Câu lịch sử) – English Only

CẬP NHẬT LẦN CUỐI NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2023

LƯU Ý: TRANG NÀY CHỈ LIỆT KÊ CÁC VIDEO ĐƯỢC TRÌNH BÀY 100% BẰNG TIẾNG ANH. NẾU BẠN MUỐN XEM CÁC VIDEO TRÌNH BÀY SONG NGỮ ANH – VIỆT XIN BẤM VÀO ĐÂY.

XIN BẤM VÀO CÁC LINK BÊN DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM CÁC VIDEO BÀI HỌC:

100 CÂU QUỐC TỊCH 2023 PHIÊN BẢN ĐỌC RẤT CHẬM (KHÔNG QUẢNG CÁO):

100 CÂU QUỐC TỊCH 2023 PHIÊN BẢN CHUNG CHO 50 TIỂU BANG (KHÔNG QUẢNG CÁO):

100 CÂU QUỐC TỊCH 2023 PHIÊN BẢN DÀNH CHO CALIFORNIA (KHÔNG QUẢNG CÁO):

100 CÂU QUỐC TỊCH 2023 PHIÊN BẢN DÀNH CHO FLORIDA (KHÔNG QUẢNG CÁO):

100 CÂU QUỐC TỊCH 2023 PHIÊN BẢN DÀNH CHO TEXAS (KHÔNG QUẢNG CÁO):

100 CÂU QUỐC TỊCH 2023 PHIÊN BẢN DÀNH CHO PENNSYLVANIA (KHÔNG QUẢNG CÁO):

100 CÂU QUỐC TỊCH 2023 PHIÊN BẢN DÀNH CHO WASHINGTON (KHÔNG QUẢNG CÁO):

(SẼ TIẾP TỤC CẬP NHẬT KHI CÓ THÊM VIDEO MỚI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *