Phiếu Ghi Danh

XIN LƯU Ý: HIỆN NAY CÁC LỚP HỌC ONLINE QUA ZOOM TẠM HOÃN DO CHÚNG TÔI CHƯA SẮP XẾP ĐƯỢC THỜI GIAN. SẼ CÓ THÔNG BÁO TRÊN YOUTUBE VÀ FACEBOOK PAGE KHI CÓ LỚP MỚI. XIN CÁO LỖI CÙNG QUÝ VỊ VỀ SỰ BẤT TIỆN NÀY.

Đây là form ghi danh tham gia lớp Luyện thi quốc tịch Online.

Sau khi đăng ký xong, các thông báo của các lớp Luyện thi quốc tịch sẽ được gửi vào email mà bạn đã cung cấp (bên dưới). Các thông báo này thường là các email cho biết ZoomID và passcode để tham gia vào các buổi học trực tuyến trên Zoom, hoặc thông báo về các bài học, bài tập vừa update trên website, hoặc các thông báo nghỉ học đột xuất…

Sau khi điền thông tin vào Form, xin bấm nút Gửi (Submit). Một email xác nhận sẽ được gửi vào địa chỉ email mà bạn đã cung cấp trong Form này. Vui lòng kiểm tra trong thư mục spam nếu không tìm thấy email xác nhận. Nếu sau 24 giờ vẫn chưa nhận được email xác nhận, rất có khả năng bạn đã cung cấp địa chỉ email không chính xác. Khi đó bạn cần đăng ký lại vào Form này.

Phần địa chỉ email trong Form này là rất quan trọng, xin kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn bạn không gõ nhầm địa chỉ email trước khi bấm nút Gửi (Submit).

Bạn nên ghi username và password đã đăng ký ở đây và lưu lại để có thể đăng nhập vào website thiquoctichmy.com và làm bài tập.