USCIS THÔNG BÁO CHO PHÉP ĐỔI LỊCH HẸN LĂN TAY QUA ĐIỆN THOẠI

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) hôm 11/05/2021 đã ra thông báo cho phép các đương đơn hiện nay có thể gọi đến để Liên hệ với USCIS theo số điện thoại 800-375-5283 để sắp xếp lại các cuộc hẹn lăn tay đã được lên lịch tại Trung tâm Hỗ trợ Ứng dụng USCIS.

Thay vì trước đây, các ứng viên phải gửi yêu cầu bằng văn bản để sắp xếp lại các cuộc hẹn lăn tay. Thay đổi này giúp loại bỏ các thủ tục giấy tờ không hợp lệ và giúp USCIS theo dõi yêu cầu thông qua một quy trình hiệu quả hơn.

Người nộp đơn phải có lý do chính đáng cho việc đổi lịch và phải gọi điện trước ngày và giờ của cuộc hẹn ban đầu để sắp xếp lại. Nếu người nộp đơn không gọi điện trước cuộc hẹn đã định hoặc không xác định được lý do chính đáng, USCIS có thể từ chối hồ sơ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tại trang web https://www.uscis.gov/forms/filing-guidance/preparing-for-your-biometric-services-appointment

Nguồn: Rescheduling Biometric Services Appointments by Phone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *