Đọc Viết – Bài 6

Đây là bài 6 cho phần đọc viết, bao gồm từ câu 26 đến câu 30 trong bộ 60 câu hỏi đọc viết do Nguoi Viet Cali biên soạn.

Sau khi xem xong video, xin vui lòng bấm vào các bài Quiz bên dưới để làm bài kiểm tra.