TỔNG HỢP VIDEO BÀI GIẢNG 100 CÂU QUỐC TỊCH MỸ

Đây là tổng hợp tất cả các bài giảng 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ (100 Câu Civics Test). Theo dự kiến, 100 câu quốc tịch sẽ được chia ra làm 10 chủ đề khác nhau và được trình bày trong 10 videos.

Ở mỗi chủ đề, bạn sẽ được học cách hệ thống các câu hỏi có liên quan để học cho dễ nhớ. Ngoài ra, bạn sẽ được cung cấp các từ khóa chính cho mỗi câu hỏi để có thể nghe và nhận diện câu hỏi một cách dễ dàng mà không cần phải nghe rõ từng câu chữ. Điều này đặc biệt hữu ích cho các bạn không giỏi tiếng Anh.

Ở những câu trả lời khó nhớ, dễ nhầm lẫn, chẳng hạn tên nhân vật lịch sử, vị trí địa lý, các mốc thời gian… bạn sẽ được hướng dẫn mẹo để thuộc nhanh, nhớ lâu, và không nhầm lẫn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *