NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH DI TRÚ CỦA TỔNG THỐNG BIDEN TRONG NĂM 2021

Ngay ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký các sắc lệch hành pháp liên quan đến vấn đề nhập cư, các sắc lệnh này cho thấy cách tiếp cận cởi mở hơn đối với vấn đề nhập cư so với chính quyền Donald Trump. Tuy nhiên, tính cho đến tháng 3 năm 2021, quy định từ chối nhận thường trú nhân (từ chối cấp thẻ xanh) đối với những người có thể trở thành gánh nặng xã hội vẫn tiếp tục có hiệu lực. 

Những sắc lệch liên quan đến vấn đề nhập cư được ký bao gồm:

  • Bỏ qua những thay đổi của chính quyền Trump với điều tra dân số. Sắc lệnh hủy bỏ các nỗ lực của chính quyền Trump nhằm loại người nhập cư không có giấy tờ khỏi cuộc điều tra dân số Mỹ.
  • Tăng cường các biện pháp bảo vệ pháp lý cho “Dreamers – Những người mộng mơ”. Sắc lệch  chỉ đạo Bộ trưởng An ninh Nội địa, với sự tham vấn của Bộ trưởng Tư pháp, thực hiện các động thái nhằm hỗ trợ chương trình DACA thời ông Obama nhằm bảo vệ hàng trăm nghìn người nhập cư trẻ tuổi khỏi bị trục xuất.
  • Bãi bỏ lệnh cấm với các nước có đa số theo Hồi giáo. Sắc lệnh này đã xóa lệnh cấm của chính quyền ông Donald Trump với công dân từ một số quốc gia có đa số theo đạo Hồi nhập cảnh vào Mỹ. Sắc lệnh cũng chỉ thị Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu lại quá trình xử lý thị thực cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm.

Ngoài ra, Tổng thống Joe Biden còn gửi đến Quốc Hội một đề xuất thay đổi luật nhập cư mang tính sâu rộng, bao gồm lộ trình 8 năm trở thành công dân Mỹ cho những người nhập cư không có tư cách pháp lý và mở rộng việc tiếp nhận người tị nạn. Đề xuất này mở ra hy vọng cho hàng triệu người đang trong diện cư trú bất hợp pháp tại Mỹ có cơ hội được cấp quy chế cư trú hợp pháp.

Trọng tâm của kế hoạch này là lộ trình kéo dài 8 năm, sẽ đưa hàng triệu người nhập cư đủ điều kiện vào tình trạng tạm thời trong 5 năm, và sau đó cấp thẻ xanh cho họ khi họ đáp ứng các yêu cầu nhất định như kiểm tra lý lịch và nộp thuế. Họ sẽ có thể nộp đơn xin quốc tịch ba năm sau đó.

Kế hoạch của tổng thống Joe Biden đã nhận được lời khen ngợi từ những người ủng hộ nhập cư và các nhà lập pháp đảng Dân chủ, những người đã nỗ lực để cải cách hệ thống nhập cư trong nhiều thập kỷ.

Thượng nghị sĩ Robert Menendez (D-N.J.) Cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Có lãnh đạo tạo ra sự khác biệt lớn. Bạn không thể đạt được cải cách nhập cư mà không có sự lãnh đạo của tổng thống, và theo những gì tôi thấy, sự nghiêm túc trong mục đích bắt đầu của họ cho tôi cảm giác thực sự tốt rằng tổng thống đắc cử thực sự sẽ cố gắng biến điều này thành hiện thực.”

Dự luật của tổng thống Joe Biden sẽ có ba vấn đề cốt lõi bao gồm: các điều khoản nhằm giải quyết các nguyên nhân của nhập cư, quản lý biên giới và con đường dẫn đến quyền công dân.

Đề xuất thay đổi luật của tổng thống Joe Biden cũng sẽ đưa ra một chương trình tiếp nhận người tị nạn tại nhiều trung tâm xử lý ở nước ngoài để giúp xác định và sàng lọc tốt hơn những người đủ tiêu chuẩn được nhận là người tị nạn vào Hoa Kỳ.

Ngoài ra, đề xuất cũng  bao gồm tăng cường số lượng thị thực dựa trên việc làm và bảo lãnh gia đình bằng cách thu hồi các thị thực không sử dụng từ những năm trước và miễn cho vợ/chồng và con cái của người có thẻ xanh khỏi hạn ngạch hạn chế người nhập cư từ các quốc gia khác nhau vào Hoa Kỳ. Các sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học cũng được miễn giới hạn thị thực mà các nhà phê bình cho rằng đã dẫn đến việc những người nhập cư tài năng di chuyển đến nơi khác trên toàn cầu, đánh mất đi nhân tài của Hoa Kỳ.

Cải cách vấn đề nhập cư theo hướng cởi mở hơn là một trong số những ưu tiên hàng đầu của chính quyền tổng thống Joe Biden.

Nguồn: The Washington Post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *