LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 5 NĂM 2021

Lịch chiếu khán xin cấp ngày phỏng vấn, áp dụng đối với hồ sơ đã hoàn tất NVC

Diện bảo lãnhThời gian chờNVC đang xét duyệt đếnTăng so với 
tháng trước
F18 năm22/10/20142 tuần
F2A1 – 2,5 nămHiện tạiHiện tại
F2B7 năm15/8/20151 tuần
F310 năm22/8/20082 tuần
F414 năm8/11/20061 tuần

Lịch chiếu khán để mở hồ sở tại NVC/ chuyển diện tại USCIS

(Áp dụng cho đương đơn hiện đang ở Hoa Kỳ bằng các visa không định cư và đang có hồ sơ bảo lãnh nhưng chưa đáo hạn)

Diện bảo lãnhThời gian chờNVC đang xét duyệt đếnTăng so với 
tháng trước
F17 năm01/10/20152 tuần
F2A1 -2,5 năm1/4/20214 tuần
F2B5 năm22/6/20161 tuần
F310 năm22/6/20090 tuần
F414 năm1/10/20070 tuần

Ghi chú:
Diện F1 : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
Diện F2A : Thường trú nhân bảo lãnh vợ/ chồng và các con độc thân dưới 21 tuổi
Diện F2B : Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
Diện F3 : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình
Diện F4 : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em

One Comment on “LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 5 NĂM 2021”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *