Kinh nghiệm thi quốc tịch Mỹ – Angela Truong, Houston, Texas – May 2022

TIMELINE:

Ngày Nộp hồ sơ : 09/08/2021
Chấp thuận đơn : 26/08/2021
Ngày Lăn Tay : 22/10/2021
Ngày nhận giấy Phỏng Vấn: 07/05/2022
Ngày Phòng Vấn : 27/05/2022
Ngày Tuyên Thệ : 02/07/2022

Từ lúc Nộp hồ sơ đến Tuyên Thệ gần 1 năm
Từ lúc Lăn Tay đến Phỏng Vấn 5 tháng hơn
Từ lúc Phỏng Vấn đến Tuyên Thệ hơn 1 tháng

QUÁ TRÌNH HỌC:

Lần sau mình sẽ chia sẻ quá trình học trong 20 ngày của mình vì nghĩ nhận giấy Phỏng Vấn sẽ có thời gian 3 tháng để học nhưng chỉ có 20 ngày .Kinh nghiệm là khi Lăn Tay hay Nộp Đơn mình học thi Quốc Tịch là vừa ạ .

QUÁ TRÌNH THI:

Mình ở Houston hôm đi thi gặp được Người Phỏng Vấn Chú Mỹ Trắng dễ thương nói chuyện dễ hiểu , đầu tiên hỏi Thông tin cá nhân sau đó thi 100 Quốc Tịch và Đọc Viết xong hỏi qua phần Yes No không hỏi What Mean ạ .

Chắc có lẽ trả lời phần Thông tin cá nhân ,phần thi 100 câu , Đọc Viết và Yes No trôi chảy nên phần What Mean cho qua.

Sau đó giơ tay thề và nhận giấy thi đậu Quốc Tịch mình đối chiếu lại thông tin chính xác ký tên và người Phỏng Vấn Chúc Mừng đi về ạ .

Khi Các Cô Chú Anh Chị gặp người phỏng vấn nói nghe không rõ phải yêu cầu nói chậm lại để dễ nghe ,phải bình tĩnh và nghe kỹ khi mình yêu cầu người phỏng vấn nói chậm lại họ sẽ hiểu và nói rất dễ nghe dễ hiểu ạ.

6 câu Civics Tests của mình là:

1️⃣ Name one of the two longest rivers in the United States 88/100

Mississippi River

2️⃣ What is one right or freedom from the Frist Amendment ? * 6/100

Speech Tự Do Ngôn Luận

3️⃣ What are two parts of the Us Congress ? * 17/100

The Senate And House of Representatives

4️⃣ What is one thing Benjamin Franklin is famous for ?68/100

U.S diplomat

5️⃣ What is the name of the national anthem ? 98/100

The Star Spangled Banner

6️⃣ Name one American Indian tribe in the United States 87/100

Hopi

Các bạn nên học kỹ những câu có dấu * trong 100 câu quốc tịch.

Mình thi 6 câu thì có 2 câu có dấu *

Đọc và Viết:

What month is Columbus Day ?
Columbus Day is in October

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐌𝐞𝐚𝐧𝐬 :

Mình không có hồi phần này chắc có lẽ phần thông tin cá nhân được hỏi Kỹ .

QUÁ TRÌNH TUYÊN THỆ:

Mình sẽ chia sẻ Video phía dưới ạ .

Đầu tiên đến điểm hẹn Tuyên Thệ Checking lấy số thứ tự và được hướng dẫn đến phòng Tuyên Thệ. Sau đó đi đến ghế ngồi có số thứ tự của mình và nhận được tập hồ sơ gồm Cờ 🇺🇸 và Giấy Lời Thề Trung Thành . Ngồi đợi kêu số của mình để trả lại Thẻ Xanh sau khi trả lại Thẻ Xanh của tất cả mọi người ngồi đợi Tuyên Thệ ,khi Tuyên Thệ phải đứng lên giơ tay Phải đọc giấy Lời Thề Trung Thành xong và nhận Bằng Quốc Tịch về ạ .

🏳️‍🌈Trường hợp của mình đặc biệt là người chuyển giới thành Nữ nên khi đăng ký Nộp Hồ Sơ thi quốc tịch phải đổi thành giới tính Nữ trên hồ sơ và giấy chứng nhận của Bác Sĩ mình là Nữ kèm theo đơn đăng ký.

🏳️‍🌈Sau khi thi đậu Quốc Tịch sẽ được đổi, ở Houston Texas được đổi Tên và Giới Tính sau khi mình thì đậu Quốc Tịch không cần phải ra tòa.

🏳️‍🌈Bạn nào ở Mỹ sau khi chuyển giới nhớ giữ lại giấy tờ chuyển giới và giấy chứng nhận bác sĩ ở Mỹ là mình con gái khi đủ điều kiện đăng ký Quốc Tịch mình sẽ nộp đơn đổi tên và giới tính thành Nữ.

Còn không các Bạn có Thẻ Xanh vẫn có thể đổi tên và giới tính với điều kiện phải ra tòa thấy đổi.

Thật sự cảm ơn tất cả mọi người trên Group đã chia sẻ Kinh Nghiệm Quý Báu.

Và cảm ơn mọi người đã giúp mình đăng ký thi quốc tịch học tiếng Anh và Quốc Tịch miễn phí đã thay đổi cuộc sống của mình rất nhiều.

Đăng ký nộp đơn thi Quốc Tịch miễn phí cho trường hợp Income thấp và có Food stamps cho Cô Chú Anh Chị và các Bạn ở HOUSTON cứ liên lạc mình sẽ hỗ trợ ạ.
Và đăng ký học Tiếng Anh và Quốc Tịch Miễn Phí ở HOUSTON cứ liên lạc cho mình hỗ trợ ạ.
Xin liên lạc qua Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009092543074
Hoặc bấm vào đây để nhắn tin qua Facebook Messenger.

Chúc tất cả Mọi Người thi đậu Quốc Tịch Và Trở Thành Công Dân Mỹ.

3 Comments on “Kinh nghiệm thi quốc tịch Mỹ – Angela Truong, Houston, Texas – May 2022”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *