Kinh nghiệm thi quốc tịch Mỹ – Thanh Nguyen, San Jose, California – June 2020

Đây là bài chia sẻ của bạn Thanh Nguyen, ở San Jose, California. Xin cám ơn bạn.

Mình mới đậu quốc tịch lúc 3h chiều nay.

Sau khi kiểm tra an ninh vô phòng ngồi đợi tối đa 3 người. Mình là người thi đầu tiên của buổi chiều hôm nay

Ngồi đợi 5 phút thì viên chức ra gọi tên mình vô phòng thi

Đấu tiên họ hỏi passport, thẻ xanh và DL

Sau đó họ hỏi về thông tin tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ hiện tại. Rồi họ hỏi phần civic question. Phần này mình thấy họ bấm trên máy tính random câu hỏi rồi hỏi mình

Rồi họ nói đọc 1 câu hiện trên máy tính bảng Tiếp đến họ đọc 1 câu cho mình viết.

Sau đó họ confirm lại part 12 trong N400. Hỏi mình có ra khỏi nước Mỹ sau khi apply N400 hay không? Mình thấy họ hỏi cũng đơn giản, hok quá chú trọng phần phát âm. Mình cảm nhận giống nói chuyện hơn là thi

Cuối cùng về vấn đề đổi tên, ở uscis của San Jose họ hok đổi tên được mà mình phải ra tòa.

Link gốc:

https://www.facebook.com/groups/vietinca/permalink/1902011196606737/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *