Thi Quốc Tịch Mỹ – N400

Đây là chương trình luyện thi quốc tịch Mỹ – Chuyên đề câu hỏi N400, bao gồm:

  • Câu hỏi phần thông tin cá nhân (Part 1 – Part 11 trong N400).
  • Các câu hỏi Yes/No (Part 12 trong N400).
  • Từ vựng N400 (Câu hỏi what mean).

Mỗi tuần, bạn cần xem các bài giảng dưới dạng video hoặc văn bản để nắm được những kiến thức cơ bản của từng phần. Sau đó, bạn sẽ được làm các bài trắc nghiệm để kiểm tra và ôn tập kiến thức vừa học.

Course Content

Expand All