Thi Quốc Tịch Mỹ – Đọc Viết

Đây là chương trình Luyện thi quốc tịch Mỹ – Chuyên đề Đọc & Viết.

Mỗi tuần, bạn cần xem các bài giảng dưới dạng video hoặc văn bản để nắm được những kiến thức cơ bản của từng phần. Sau đó, bạn sẽ được làm các bài trắc nghiệm để kiểm tra và ôn tập kiến thức vừa học.

Course Content

Expand All