Thi Quốc Tịch Mỹ – Civics Test

Đây là chương trình Luyện thi quốc tịch Mỹ – Chuyên đề Civics Test (100 Câu hỏi kiến thức công dân).

Lưu ý đây là phiên bản 100 câu hỏi cũ dành cho các bạn nộp N400 trước ngày 1 tháng 12 năm 2020.

Các bạn nộp N400 sau ngày 1 tháng 12 năm 2020 phải học theo chương trình mới (128 Câu quốc tịch).

Mỗi tuần, bạn cần xem các bài giảng dưới dạng video hoặc văn bản để nắm được những kiến thức cơ bản của từng phần. Sau đó, bạn sẽ được làm các bài trắc nghiệm để kiểm tra và ôn tập kiến thức vừa học.

Course Content

Expand All